Súťaž iBobor

Súťaž iBobor

Každý rok sa naši študenti zúčastňujú medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa tento rok na Slovensku zúčastnilo v 8 kategóriách 55 064 súťažiacich z 804 škôl.

Niektorí naši študenti dosiahli výborný výsledok vo svojej kategórií.

Meno a priezviskoTriedaDosiahnutý výsledokCelkové poradie
Benjamin   
Gondová Simonasekunda73,34 bodov, 98. percentil210. – 321.
Sojková Martinaprima72,00 bodov, 97. percentil323. – 332.
Junior
Babiak Radimsexta73,34 bodov, 99. percentil69. – 146.

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne stretnutie.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Súťažné kategórie

  • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
  • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
  • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
  • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
  • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
  • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
  • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
  • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Drobci a Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori a Nevidiaci