Doležitý oznam

Doležitý oznam

Milí rodičia,

na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene:

S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako aj do vonkajšieho areálu smú vstupovať len žiaci, zamestnanci našich súkromných škôl a externý dodávateľ stravy.

Pre plynulú a bezpečnú dopravu Vašich detí do a zo školy odporúčame použiť vstup Vašich detí cez zadnú bráničku od Daxnerovej ulice, respektíve cez bočný vstup od Krivánskeho potoka. Predídete tým možným komplikáciám vyplývajúcim z riskantného parkovania a zastavovania pred hlavným vstupom do areálu našich škôl. Na Daxnerovej ulici existuje možnosť krátkodobého zaparkovania a odprevadenia Vášho dieťaťa až pred vstup do areálu Súkromných škôl.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, s pozdravom,
Vedenie Súkromných škôl v Lučenci