ALEXANDRA KOLBÁNYIOVÁ POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO V OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU

ALEXANDRA KOLBÁNYIOVÁ POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO V OLYMPIÁDE V ANGLICKOM JAZYKU

19.januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorej si študenti mohli zmerať sily v ovládaní zručností cudzieho jazyka.

Víťazi školského kola reprezentovali Súkromné gymnázium v jednotlivých kategóriách výborne v širokej konkurencii škôl.  Alexandra Kolbányiová zo sexty sa v kategórii 2A umiestnila na 1. mieste a postupuje na krajské kolo. Samuel Danko zo septimy v kateg.2B vybojoval 3. miesto, Tamara Fehérová zo sekundy v kateg.1A skončila na 3. mieste a Martin Mlynarčík z tercie v kateg.1B sa umiestnil na 4.mieste. Angličtina umožňuje otvárať dvere do budúcnosti, príprava študentov pod vedením pedagógov priniesla svoje ovocie a my sa z elánu a úspechu našich študentov veľmi tešíme.

Mgr. Saskia Palkovičová, Mgr. Jarmila Janošíková, 

vyučujúce anglického jazyka