Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania

85963676úspešnýprijatý
56275876úspešnýprijatý
28583933úspešnýprijatý
32611292úspešnýprijatý
73103164úspešnýprijatý
66090915úspešnýprijatý
47976760úspešnýprijatý
09717383úspešnýprijatý
72717489úspešnýprijatý
47867837úspešnýprijatý
29389904úspešnýprijatý
51027608úspešnýprijatý
88649216úspešnýprijatý
49114427úspešnýprijatý
28090265úspešnýprijatý
49596512úspešnýprijatý
83955476úspešný prijatý
99156179úspešný prijatý
65758452úspešný prijatý
06746099úspešný prijatý
86199732úspešný prijatý
21258891úspešný prijatý
34240999úspešný prijatý
31920300úspešný prijatý
58073785úspešný prijatý
48100701úspešný prijatý
96583647úspešný prijatý
72775617úspešný prijatý
85748483nezúčastnil saneprijatý