Celoslovenské kolo online Olympiády v nemeckom jazyku

Celoslovenské kolo online Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazka krajského kola Chiara Riana Lepiešová, žiačka kvarty, mala možnosť 22. marca porovnať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti s tými najlepšími nemčinármi z celého Slovenska.

V písomnej časti olympiády nezaváhala a potvrdila svoje kvality, keď získala plný počet bodov a dosiahla tak 100% úspešnosť. Avšak konkurencia v kategórii 1B bola naozaj veľmi veľká. Po ústnej časti sa Chiara ocitla na konečnom 5. mieste.

Jej ambície boli určite väčšie, avšak vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu a podmienky konania online olympiády je to výborný výsledok.

Chiare srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom štúdiu.