Postup našich študentiek na celoštátne kolo SOČ !!!

Postup našich študentiek na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 26. 3. 2021 študenti  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila online.

Na projektoch pracovali počas celého roka spolu so svojimi učiteľmi(p. Vargová a p. Kovácsová) a vybojovali si vo svojich odboroch krásne umiestnenia s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 30. apríla 2021 online.

Karolína Mravcová  súťažila v odbore Zdravotníctvo s prácou: „Degeneratívne ochorenia chrbtice ako civilizačné ochorenie.“ a vybojovala si postupové 1 miesto.

Kristína Binková súťažila v odbore História, filozofia, právne vedy  a postupové 2. miesto si vybojovala s prácou „Radikalizmus a extrémizmus mládeže na Slovensku v súčasnosti“

Našim úspešným študentkám, ktoré zvládli boj s pohodlnosťou a ukázali, že chcú pracovať a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a  držíme palce na celoštátnom kole.

Mgr. Helena Kovácsová

Aj Takúto podobu mala tohtoročná SOČ: online konzultácie, tréning obhajob a vyplnenie prihlášok, skúška spojenia s komisiami23-3. a nakoniec dištančná obhajoba na KK26.3.2021.

Foto: Mgr. Soňa Vargová