Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

Kristína Binková opäť úšpešná

16.februára 2022 sa študentka oktávy Kristína Binková zúčastnila krajského kola nemeckej olympiády, ktorá sa konala online formou.
V silnej konkurencii 17-tich súťažiacich si Kika po absolvovaní písomnej časti vybojovala postup medzi piatich najlepších riešiteľov, ktorí boli popoludní pozvaní na ústnu časť.
Pri ústnej produkcii na vizuálny podnet a neznámu tému Kika nezaváhala a snažila sa vydať zo seba maximum.
V konečnom hodnotení sa jej podarilo získať cenné 3.miesto.
Jej umiestnenie v krajskom kole tejto olympiády je o to vzácnejšie, že Kika sa tejto olympiády zúčastnila prvýkrát a podmienky na prípravu tiež neboli jednoduché, nakoľko žiaci už dva roky striedajú prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania, mnohí stratili obyčajné návyky a motiváciu učiť sa.
Kike srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia pri maturitnej skúške, ktorá ju čaká už o niekoľko dní.
Mgr. B.Péterová