KOŽAZ

KOŽAZ

Branný výcvik – Kožaz ( Kurz ochrany života a zdravia) absolvovali naši študenti triedy Septima, 3.A., Sexta a 2.A. súkromného gymnázia Lučenec. 
Naplno sme sa venovali rôznym užitočným oblastiam života a zdravia. Všetko sa to začalo v pondelok ráno presunom z Lučenca do lokality na Obručnú, kde sme boli ubytovaní v hoteli LA Perla. 

Hneď po príchode do lokality Obručná sme sa najskôr ubytovali a vyrazili na turistiku, kde si študenti zopakovali vedomosti z geografie v rámci orientácii v lese. Poobede žiaci predviedli svoje zručnosti v streľbe na strelnici, kde si prišli na svoje nielen ostrostrelci, ale aj tí, čo držali v ruke zbraň po prvý raz. 

Na ďalší deň bol naplánovaný orientačný beh v teréne, kde museli preukázať vedomosti z geografie, ale aj z iných predmetov. Pripravený sme mali aj kurz zdravotníckej prípravy, kde si mohli študenti zopakovať vedomosti a svoje schopnosti. Napríklad ako by reagovali pri automobilovej nehode, ako zastaviť krvácanie, čo robiť s otvorenou či uzavretou zlomeninou.

Nesmiem opomenúť ani veľmi praktickú prednášku z topografie od pána Mgr. M. KLEINA, ktorý sa postaral o to, aby sme sa nikdy s mapou v ruke nestratili.

Kurz bol zameraný na zopakovanie a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v predošlých ročníkoch. Žiaci absolvovali – teoretickú prípravu, zdravotnú prípravu, pobyt a pohyb v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí a technické činnosti a rôzne športy.