Náboj Junior

Náboj Junior

   Dňa 25.11.2022 sa konal v priestoroch Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci už X. ročník Náboja Junior – matematicko-fyzikálnej súťaže pre 4 – členné tímy žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy, resp. žiakov tercie a kvarty osemročného gymnázia.

   Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá sa tento rok konala okrem Slovenska aj v Belgicku, v Čechách, vo Francúzsku, v Holandsku, v Chorvátsku, v Poľsku a v Španielsku.

   V našom regióne súťažilo celkovo 23 tímov a našu školu (pod vedením Zdenky Baranovej a Moniky Kapičákovej) reprezentovali 2 tímy v zložení:

„A“ tím: Simona Gondová (kvarta), Jakub Janšto (tercia), Martin Mlynarčík (tercia), Sebastián Peter Oravec (tercia).

„B“ tím: Andreas Engler (tercia), Lea Fehérová (tercia),  Zuzana Fulajtárová (kvarta), Laura Nováková (kvarta).

   „A“ tím bol úspešnejší, podarilo sa im vyriešiť 16 úloh a umiestnili sa na 11. mieste (6 úloh ich delilo od bronzovej medaily). Naši študenti sú radi, že mohli zažiť perfektnú atmosféru, zasúťažiť si s tými najúspešnejšími v našom regióne a že zbohatli o skúsenosti, ktoré budú môcť zúročiť v XI. ročníku tejto súťaže. Pretože piati z nich sa budú môcť zúčastniť tejto súťaže aj o rok a veríme, že touto svojou účasťou a vôľou súťažiť motivujú aj ďalších svojich, resp. o rok mladších spolužiakov.