Týždeň vedy a techniky 2022 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Týždeň vedy a techniky 2022 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 7. 11. do 11. 11. 2022.

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré pripravili učitelia pre študentov.                                              

26.10.2022- sa uskutočnila exkurzia do Martina-študenti kvinty až oktávy si prezreli národný cintorín, navštívili maticu a pozreli divadelné predstavenie vo Zvolene– exkurziu pre nich pripravila p.Vargová, p.Péterová, p. Vinarčík a v ten istý deň sa uskutočnila  exkurzia do Banskej Štiavnici- pre študentov sekundy až kvarty, ktorí si prezreli historické centrum, zažili atmosféru krásnych uličiek pozreli si Kammerhof- expozíciu baníctva na Slovensku, ryžovali zlato, sfárali do šachty Bartolomej v Banskom múzeu v prírode -exkurziu pre nich pripravila p. Kovácsová L., p.Kovácsová H., p. Kapičáková, p.Bodor.  3.11.2022-sa realizovala exkurzia na Prednú horu-pre študentov kvinty, sexty, septimy-v rámci protidrogovej prevencii s p. Jakubove, p.Palkovičovou, p.Kovácsovou. 11.11. 2022- sa uskutočnila exkurzia do Levíc, kde žiaci piateho, šiesteho ročníka a prímy navštívili vedecké zážitkové centrum Atlantis. Exkurziu pripravila p. Jánošíková, Bodor, Vinarčík, Kovácsová L.

14.10. 2022 sa konalo krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici – školu reprezentovali : Matej Bartoš zo sexty a Richard Engler z kvinty, ktorý si so svojím projektom vybojoval postup na celoštátne kolo. V  dňoch 7. a 8. novembra 2022 reprezentoval našu školu na celoslovenskom finále festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave so svojim úspešným projektom.

Počas celého týždňa mali študenti  možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia.

Priestor tiež dostala vedomostná súťaž  iBobor, Piškvorkový turnaj, prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné  experimenty v laboratóriách z fyziky a chémie, či celodenný projekt pre študentov „Farebná veda“, kde mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, chémii a fyzike. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode.

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na aktivitách tohto týždňa a verím, že každého študenta tento týždeň s netradičným vyučovaním niečím oslovil, pomohol mu doplniť vedomosti a stal sa inšpiráciou pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a štúdiu na vysokých školách.

Mgr. Helena Kovácsová