NEMČINÁRI opäť úspešní

NEMČINÁRI opäť úspešní

Matej BARTOŠ PRVÝ

CVČ Magnet zorganizovalo 18. januára 2023 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre všetky kategórie.
Napriek tomu, že sa u nás učí nemčina ako druhý cudzí jazyk, mali sme úspešné zastúpenie v kategóriách starších žiakov

2A – Kristína Janoštiaková (kvinta)
        Matej Bartoš (sexta)

2B – Filip Burín (oktáva)
        Timur Mede (oktáva)
Po úspešnom absolvovaní písomnej časti (posluch, čítanie s porozumením a gramatický test)postúpili všetci menovaní na ústnu časť olympiády. Prvenstvo a postup do krajského kola si vybojoval Matej Bartoš, ktorý nepodcenil prípravu a svedomito sa na olympiádu pripravoval. Veľký úspech zaznamenala aj najmladšia účastníčka Kika Janoštiaková,
ktorá sa olympiády zúčastnila podobne ako Matej prvýkrát a získala cenné 3.miesto.
V kategórii 2B získal rovnako 3.miesto Filip Burín, ktorého od 2.miesta delilo len 5 bodov, Timur Mede skončil štvrtý.
Všetci zúčastnení si zaslúžia obrovskú pochvalu za vynaložené úsilie, snahu a odvahu.
Ďakujeme a blahoželáme! Matejovi budeme v krajskom kole určite všetci držať palce.

Mgr.Božena Péterová