Postup na krajské kolo biologickej olympiáde pre študenta súkromného gymnázia 

Postup na krajské kolo biologickej olympiáde pre študenta súkromného gymnázia 

Dňa  14. 2. 2023  na skvelé výsledky študentov súkromného gymnázia z predchádzajúcich rokov nadviazal Sebastián Oravec –študent tercieapodal výborný výkon na okresnom  kole biologickej olympiády kategórie C.  Po prezentácii a obhajobe  svojej práce (Energetické nápoje verzus žiaci) pred odbornou komisiou vybojoval krásne 2. miesto s postupom na krajské kolo biologickej olympiády                                              

Sebymu za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a k dosiahnutému výsledku srdečne gratulujeme.

Mgr. Helena Kovácsová