Svetový deň učiteľov

Svetový deň učiteľov

Svetový deň učiteľov si pripomínajú po celom svete 5. októbra a bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 .

Na Slovensku je Deň učiteľov  oslavovaný 28.  marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj každej generácie je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

Ďakujeme preto žiakom Študentskej rady, ktorá v mene všetkých žiakov našej školy, poďakovala v tento deň učiteľom za ich prácu a obetavosť.

smart