Medzinárodná reprezentácia na celoštátnom kole SOČ v Českej republike aj s účasťou SG

Medzinárodná reprezentácia na celoštátnom kole SOČ v Českej republike aj s účasťou SG

18.6.2023 sa Veronika Vinarčíková vrátila z víkendového pobytu v Českej republike, kde odprezentovala jej úspešnú súťažnú prácu z celoslovenskeho kola SOČ v SR.

V Plzni sa konalo celoštátne kolo českej SOČ.

Sme veľmi hrdí, že Veronika reprezentovala školu, mesto aj Slovenskú republiku.

Veronika síce nesúťažila, ale zbierala pochvaly, zážitky a skúsenosti.

Ďakujeme ✨

Mgr.Soňa Vargová