športový deň

športový deň

Dňa 23.6. piatok sa na našej škole SGym  zorganizoval športový deň pre študentov tried prima až septima . Študenti súťažili v badmintone a vo futbale. Na záver tohoto dňa si zahrali volejbalový zápas ,kde si zmerali svoju výkonnosť výber žiakov z triedy septima a kvinta proti žiakom , ktorí navštevujú volejbalový krúžok . Víťazné triedy boli sekunda a septima. Ďakujem všetkým zúčastneným a kolegovcom , ktorí pomohli pri organizácii .