Postup našich študentov na celoslovenské  finále  Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Postup našich študentov na celoslovenské  finále  Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Dňa 13. 10. 2023 Súkromné gymnázium reprezentovali na krajskom kole Festivalu
vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici študentka septimy- Alexandra Kolbányiová,
študent sexty Richard Engler a študent kvarty Sebastián Oravec. Po výbornom výkone pri
prezentácii a obhajobe svojich prác z fyziky a zdravotníctva a psychológie pred odbornou
komisiou si vybojovali postup na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET,
ktoré sa uskutoční v Bratislave 8.11.-10.11.2023.
Postupujúcim srdečne gratulujeme a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov.
Mgr. Helena Kovácsová