Postup našej študentky na celoštátne kolo SOČ !!!

Postup našej študentky na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 22. 3. 2024 Alexandra Kolbányiová, študentka Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a úspešne reprezentovala našu školu a obhájila svoju prácu, na krajskej prehliadke SOČ, medzi 16nástimi prácami. Na projekte pracovala počas celého roka a vybojovali si vo svojom odbore Zdravotníctvo krásne 2. miesto s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. apríla 2024 v Nitre .Súťažila s prácou: „Diabetes mellitus 2. typu – epidémia súčasnosti“ Našej úspešnej študentke, ktorá ukázala, že chce pracovať aj mimo školského vyučovania a v živote niečo dosiahnuť srdečne gratulujeme a  držíme palce na celoštátnom kole.

Mgr. Helena Kovácsová