Dejepisná olympiáda  – okresné kolo – kategória F (príma)

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – kategória F (príma)

Dištančnou formou sa v tomto roku uskutočnila aj Dejepisná olympiáda. Našu školu reprezentovali žiaci prímy Martin Mlynarčík a Jakub Janšto. Pred okresným kolom veľmi svedomite naštudovali témy pravek, starovek, pre ich kategóriu bola zvolaná monotematická oblasť Život v stredoveku a k tomu regionálne dejiny. Poctivo sa zúčastňovali zoom konzultácií. Nakoniec však test pozostával len z prvých dvoch oblastí, nakoľko bol rovnaký pre všetkých súťažiacich v kategórii z celého Slovenka, keďže sa súťažilo  online.

Dlhšie sme čakali na výsledky, pretože boli vyhodnocované centrálne. Nakoniec sme sa tešili, lebo v  našom okrese sa v kategórii F umiestnil M.Mlynarčík na peknom 3. mieste a J.Janšto na 6. mieste. Blahoželáme im a ďakujeme.

Mgr. S.Vargová