Festival 4 živlov –Postup našich mladších študentov na celoštátne kolo!!!

Festival 4 živlov –Postup našich mladších študentov na celoštátne kolo!!!

Dnes 19.5.2021 prebehlo vyhodnotenie projektov malých vedátorov, ktorí súťažili  zo svojimi prácami na  Festivale 4 živlov. Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov a nosnou témou súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Festival  je zameraný na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách a je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

Našim klubom Heuréka 973 bola  organizovaná súťaž  v rámci lučenských škôl. Prebiehala v období korony systémom online hlavne vďaka pani učiteľke fyziky Mgr. Ľubici Morkovej. Súťaže sa zúčastnili žiaci  z našej školy SG  a  ZŠ M. R.Štefánika – spolu 14 súťažiacich.

  1. miesto za projekt,Hrach siaty“ ,N. Vargová , Sekunda
  2. miesto za projekt Výroba noža ,P. Koreň,  Tercia
  3. miesto za projekt:
  4.    „Vajce a 4 živly, N. Palkovičová, V. Kalmárová 4r.
  5.    „Magnetické pole“, M. Bartoš, Kvarta
  6.    „Vzduch v pokusoch,“ N. Nociarová, Sekunda

Gratulujeme všetkým malým vedátorom, ktorí postupujú na celoslovenské kolo F4živlov a držíme im palce pri ďalšom súťažení .

Mgr. Helena Kovácsová