Kurz kariérového poradenstva

Kurz kariérového poradenstva

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci realizuje cyklus prednášok a aktivít pre študentov stredných škôl v rámci kariérového poradenstva na tému Sebapoznanie a orientácia vo svete práce. 3. júna 2021 sa táto prednáška uskutočnila na Súkromnom gymnáziu v Lučenci v triede septima + 3. A. Počas štyroch vyučovacích hodín sa študenti dozvedeli veľa nových informácií o trhu práce, realizovali rôzne aktivity, ktoré im majú pomôcť orientovať sa vo svete práce a rozhodovať sa o svojej budúcej profesionálnej kariére.

Ďakujeme Mgr. Miroslave Tomišovej z CPPP a P Lučenec za užitočne a zmysluplne strávený čas a študentom za príkladné správanie a pracovnú atmosféru počas kurzu…