Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

Už 15.10. 2021 sa konalo školské kolo SJLO cez oficiálnu stránku EduPage. Online test sa odvážili vyriešiť a sily si zmerali žiaci kvarty: Kristína Janoštiaková, Lili Križová, Richard Engler a z triedy tercia Laura Nováková. Bolo to vôbec po prvýkrát, kedy sa mohli zúčastniť tejto súťaže, keďže SJLO sa podľa platných pravidiel začína až kategóriou C ( 8.- 9.- ročník ZŠ / tercia, kvarta OG). Vo výsledkovej listine sa na 1. mieste umiestnila Lili Krížová a splnila aj podmienku úspešný riešiteľ, čiže postupuje do OK SJLO. Ďakujeme všetkým a srdečne blahoželáme a L.Krížovej držíme palce na OK 12.11.

Mgr. S.Vargová, Mgr. L.Kovácsová