Postup našich študentov na celoslovenské  finále  Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Postup našich študentov na celoslovenské finále Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Dňa  15. 10. 2021 Súkromné gymnázium reprezentovali na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici študentka oktávy- Karolína Mravcová, študent kvinty Matej Bartoš a študent kvarty Peter Koreň. Po výbornom výkone pri prezentácii a obhajobe  svojich prác pred odbornou komisiou si Karolína Mravcová a Matej Bartoš vybojovali postup a Peter Koreň postupako náhradník na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET,  ktoré sa uskutoční v Bratislave 11.11.-12.11.2021.

Všetkým ďakujeme za ich prácu aj mimo vyučovania a výbornú prezentáciu.

Postupujúcim srdečne gratulujeme a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Helena Kovácsová