Špeciálne ocenenia pre našich študentov na celoštátnom kole Festivalu vedy !

Špeciálne ocenenia pre našich študentov na celoštátnom kole Festivalu vedy !

7. – 9. 11. 2021 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo- 21. ročník Festivalu vedy. Na festivale  nás vynikajúco reprezentovali – študentka oktávy Karolína Mravcová a študent kvinty Matej Bartoš.  Prezentovali a obhajovali svoje práce pred odbornou komisiou  a podali výborný výkon. Obaja boli veľmi úspešní- bola im udelená špeciálna cena v ich kategórii.  Karolína Mravcová , súťažila v kategórii Medicína a zdravotníctvo  a Matej Bartoš v kategórii Fyzika a astronómia.

Karolíne a Matejovi srdečne gratulujeme a do ďalších súťaží prajeme veľa úspechov a rodičom a vyučujúcim, ktorí boli nápomocní pri ich súťažení patrí veľká vďaka.

Mgr. Helena Kovácsová