Literárny mesiac na SG opäť naživoJ))) – 2022

Literárny mesiac na SG opäť naživoJ))) – 2022

Literárny mesiac počas marca organizujeme na SG raz za 3 roky od 2017. 12.3. 2020 nám do plánov vstúpila pandémia, v marci 2021 sme boli v podobnej situácii, ale rozhodli sme sa, že to nám čítať a tvoriť, pracovať so slovom nezabráni a aktivity presunieme  do online priestoru. A teraz sme konečne boli v škole, nič neohrozilo osobný kontakt a my sme sa pokúsili nadviazať na tradíciu. Čo všetko sa ním opäť podarilo:

Predstavovali sme  prečítané, obľúbené či práve čítané knihy vznikali tzv. literárne 10 –minútovky: o svoje čitateľské zážitky sa s nami podelili aj prostredíctvom info o literárnej postave: T. Číčelová, E. Očovaiová, S.Stanko (kvarta), N.Stanková, R.Tichá, M.Bartoš, A.Kolbányiová, K.Mičianiková, T.Svetlíková, (kvinta), B.Adamove (sexta), T.Gáborová, F.Varga(septima), P.Predajnianský, T.Melichová, B.Dibalová (oktáva)

V kvinte  sme učivo o epike zakončili vlastnou poviedkou, z ktorých mali najlepšiu úroveň práce: N. Stankovej, K.Mičianikovej,  A. Kolbányiovej, P. Herákovej. Táto trieda vytvorila aj prvé svoje reklamy ( najlepšie M.Cifra a E.Čičmenec). Zároveň  spoznali  veršové systémy a pokúsili sa ich uplatniť v praxi. Stihli sme aj kvíz o starovekej literatúre.

M. Janšto z triedy septima  sa zúčastnil  interpretačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín s texom od R.Jašíka Mŕtve.

Trieda sexta spoznala knihu aj po odbornej stránke a vznikol odborný opis knihy, čiže už nie je pre nich tajomstvom, čo je tiráž, frontispis, signum, predsádka …vakát….Zároveň sa pokúsili o  umelecký opis zimy a originalitu pri tvorbe umeleckých prostriedkov. V marci sa začala aj práca na triednom časopise sexty, čo znamená vytvoriť vlastnú rubriku, novinový článok, zrealizovať interview s vybratou osobnosťou, pracovať s grafikou textu, tvoriť  ako redaktor, editor, grafik…

Kvarta vytvorila ilustrácie k dielu Orol od Janka Kráľa, Eža Vlkolinského, Ramses- syn svetla.  Mohli hlavnú myšlienku diela vystihnúť v podoby kresby, komiksu, maľby, koláže. Zároveň trieda spoznala krátke formy lit. textu – epigram, aforizmus, sentencie a hľadali svoj obľúbený citát. Celý marec sme sa pripravovali prácou s textami na T9.

Triedy príma, sekunda, tercia  súťažili aj v ilustrovaní príbehov / lit. diel, ktoré práve čítali na hodinách literárnej výchovy,

Oktáva prispela pokusom o dadaistickú báseň, trénovali asociáciatívnu metódu tvorby a pokus o voľný verš. Marec je zároveň vyvrcholením ich snáh v SJL –riešili EČ a PF IČ MS.

Študenti septimy mali za úlohu vypracovať blog o zvolenom autorovi spomedzi štúrovcov. Výber trojíc padol na: J.Kráľ, M.M.Hodža, P.Dobšinský, S.Chalupka. Webquestom sme nielen pracovali v trojiciach, učili sa kooperovať funkcie: redaktor, fotograf, grafik, ale trénovali sme aj samohodnotenie – kapitáni tímov navrhovali hodnotenie pre členov tímu.

V rámci SOČ sme počas tohto mesiacapracovali na dvoch témach:s M. Janštom v spolupráci so SHMÚ téma: Pranostiky v intenciách klimatických zmien – konzultácie, práca v okresnom archíve, pobočka Banská Bystrica. S V. Vinarčíkovou sme 27.3. navštívili Habakuky, kde je našou úlohou navrhnúť Múzeum P.Dobšinského a rôzne aktivity pre deti a návštevníkov na nadchádzajúcu sezónu.

Vrcholom lit. mesiaca boli 3 akcie:

1. Od 25.3. do 29.3. sme mali naplánovanú akciu: Prestávky s doteraz neprečítanou knihou, ktorú, ak čitateľovi nevyhovuje, mohol venovaťškole a

2. 29.3. sa uskutočnila Výmenná burza kníh, v ktorej si nového majiteľa našlo 113 kníh. Knihy sme zbierali nielen celý predošlý rok, ale priniesli ich aj žiaci školy tesne pred burzou. Knihy, ktoré nám v škole z burzy zostali, sme rozdelili – tie pre menších čitateľov sme venovali SZŠ (asi 25) a 10 kníh zostalo v knižnici (M)elánia SG.

Radostným okamihom tohto týždňa bolo sledovať 30.3.  po chodbách školy pohyb a zúčastňovať sa vyučovania 29 literárnych postáv. Táto aktivita bola zároveň súčasťou polročnej súťaže tried za mesiac marec, čiže bola bodovaná a dopredu na nástenke k LIT. MESIACU mala  zverejnené kritériá ( od 21.3.)  Každá postava zároveň propagovala svoj príbeh, svojho autora a rozšírila prehľad spolužiakov v literatúre.

Tešíme sa, že napriek pandémii, vojnovému napätiu nás neopustila ochota učiť sa inak a tvorivo. Bolo krásne zdieľať so žiakmi a kolegami radosť z čítania, tvorby, originality v čase, keď inde prevláda ničenie a strach.. Ďakujem všetkým zúčastneným.

Odmenené boli lit. postavy, ale aj ilustrátori ( diplomy, poukážky do Martinusu, vecné ceny). A každý, kto si vzal knihu či zážitok so sebou domovJ))

Dočítania, milí knihomoli.

Mgr. S.Vargová, Mgr. B.Péterová