Exkurzia Banská Štiavnica 26. 10. 2022

Exkurzia Banská Štiavnica 26. 10. 2022

Stredu 26. 10. 2022, mali študenti tried sekunda, tercia, kvarta-opäť raz možnosť zažiť čaro školskej exkurzie. Po ceste do Banskej Štiavnice sa  pokochali  nádhernou prírodou a tiež si vypočuli  zaujímavé informácie o meste a jeho geologickej histórii, ktoré pre nich pripravil p. učiteľ Bodor.

Celý deň patril –krásam Banskej Štiavnice, kde si prezreli historické centrum, zažili atmosféru krásnych uličiek spolu s profesormi- p. H.Kovácsovou , p. L.Kovácsovou, p. Kapičákovou a p. Bodorom, ktorí pre nich pripravili túto exkurziu v rámci týždňa vedy. Pozreli si Kammerhof- expozíciu baníctva na Slovensku, ktorá je najrozsiahlejšou expozíciou v meste a nie je len o banskej technike, ale aj o samotnom baníctve, ťažbe suroviny, objavovaní ložiska, geologickým prieskumom, používaní rôznych pracovných nástrojov, banských máp, svietidiel a dopravných prostriedkov. Dozvedeli sa o využívaní čerpacích zariadení aj o spracovaní suroviny. Tieto zložité, aj jednoduchšie činnosti, ktoré banská práca predstavuje, sú v expozícii prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. stor.

Po preskúmaní zákutí múzea, sa stali na chvíľu zlatokopmi a podľa inštrukcií pána, ktorý bol bývalým baníkom, sa naučili všetko okolo ryžovania zlata. A že im to išlo veľmi dobre dosvedčujú ich diplomy aj s vyryžovanými zlatinkami a tiež fortografie z tohto dňa., Po múzeu  ich už čakalo sfáranie do šachty Bartolomej v  Banskom múzeu v prírode- kde pod vedením pána sprievodcu spoznali ťažkú prácu baníkov, mechanizmy a prešli chodbami bane, ktoré skrývali ďalšie zaujímavé informácie.                                                                    Dúfame, že každý zo študentov si odniesol nielen nové poznatky, ale aj ten svoj naj-zážitok, a že ešte spolu prežijeme veľa takýchto zaujímavých exkurzií.                                                  Čaro tohto dňa si môžete pozrieť aj na fotografiách.

Mgr. Helena Kovácsová