Halloween

Halloween

 27. októbra, deň pred jesennými prázdninami, žiaci pímy až kvarty a 5.A triedy ZŠ zažili kopu zábavy, ktorá sa niesla v duchu jesennej výzdoby a sviatku Halloween. Hoci ide o  sviatok, ktorý je
oslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, deti sa o ňom učia v rámci hodín anglického jazyka, či multikultúrnej výchovy. Sviatok má svoj pôvod v Írsku, kde Kelti koncom októbra oslavovali sviatok mŕtvych, ktorý tiež signalizoval koniec úrody a začiatok zimy.

Deti sa pustili do výzdoby svojich tried a niektorí žiaci, ba aj naši učitelia, sa obliekli do masiek. Kreativita žiakov nemala hraníc, či už pri výzdobe, alebo vyrezávaní tekvíc. Víťazné  triedy sa
na piatej hodine tešili odmenám- sladkostiam a jabĺčkam.
                Ďakujeme žiakom Študentskej rady za organizáciu celého dňa. Žiaci Študentskej rady pripravia deň plný zábavy aj o rok. Ten by sa mal však niesť v duchu nášho sviatku, sviatku svätej Lucie.