Veronika Vinarčíková a jej úspech na celoštátnom kole SOČ – strieborná priečka, krásne 2. miesto!

Veronika Vinarčíková a jej úspech na celoštátnom kole SOČ – strieborná priečka, krásne 2. miesto!

Po krajskom kole vo Zvolene, kde Veronika zvíťazila  v odbore č. 16 ( Teória kultúry, umenie  a umelecká odevná tvorba) s prácou Fenomén folklórnej rozprávky a vzťah populácie k nej v súčasnosti, išla reprezentovať školu, kraj na celoslovenské kolo do Modry 26.-28. 4. 2023. Celoslovenské kolo 45. ročníka SOČ hostila Stredná odborná škola  ovocinársko – vinárska v Modre.

Určite bolo o čo rozprávať, nakoľko v rámci výskumu a aktivít k práci vytvorila s konzultantkou Múzeum rozprávky pre dedinku Habakuky, spustila 3 ankety a vyhodnotila  odpovede 248 respondentov, spolupracovala so SAV (p. Doc. Hlôšková –etnologička), SNK v Martine, NMG v Lučenci, s vydavateľstvom Tatran, RTVS, pripravila a odučila 9 vyuč. hodín na SZŠ s cieľom vytvoriť tradíciu Dni s P. Dobšinským, preštudovala množstvo odbornej literatúry. Bol to rok s P. Dobšinským a stál za to. PO KK pilovala obhajobu, dokončovala niektoré aktivity, napr. organizáciu besedy so sestrami Jančovými, tvorbu obchodnej značky P. Dobšinský.  

Na konci Veronika stála na stupni víťazov v celoslovenskom kole, kde jej porotcovia pridelili krásnu striebornú priečku -2. miesto s odmenou – ponúkli jej možnosť reprezentovať mladých slovenských vedcov a ich práce v Plzni na celoštátnom kole SOČ v Českej republike v júni tohto šk. roka. Veronikina práca bola vybratá pre vyváženosť obsahu  práce, tvorivých aktivít a výskumu s  obhajobou, a prítomnosťou pozitívneho posolstva ako príklad výbornej praxe zo Slovenska.

Veronika necestovala sama. Chiara Toldyová (tiež trieda septima) pracovala po KK na svojej obhajobe, stále sa zlepšovala a po 2. mieste na KK si vyskúšala obhajobu aj na celoslovenskom poli s prácou na tému Kolikové ochorenie u koní v odbore Poľnohospodárstvo. So svojím vystúpením bola spokojná. Obsadila 6. miesto. V každom odbore je na CK 16. prác ( po 2 z každého kraja).

Bolo úžasné sledovať, ako na sebe pracovali, prekonávali vlastné limity a pokúšali sa byť vždy o čosi vpred. A o to v súťažiach takéhoto typu ide –okrem skúseností, vedomostí, zručností aj v mnohých ohľadoch prekonať sám seba a mať dôvod byť hrdý na to, čo sme vytvorili. Dievčatám, ktoré si užili aj Modru s jej keramikou, atmosférou pamiatky Ľ.Štúra, vinárstvom a milými ľuďmi, ďakujeme za reprezentáciu, blahoželáme k úspechom v súťaži aj v prekonávaní samých seba a Veronike držíme palce v Plzni

Mgr. S. Vargová