Cukrová vata

Cukrová vata

Záhradná slávnosť Súkromných škôl v Opatovej 29. 6. 2023

Zriaďovateľ Súkromných škôl v Opatovej Branislav Becher chváli dievčatá zo sexty + 2. A  „od cukrovej vaty“ Adrianu Berkyovú, Bernadetu Kandrovú, Petronelu Herákovú, Nikoletu Stankovú, Alexandru Kolbányiovú a Teréziu Svetlíkovú: „boli skvelé“. Ďakujeme…