Triedny výlet sexty + 2. A – Vyhne 26. 6. – 28. 6. 2023