Sv. Mikuláš na SG

Sv. Mikuláš na SG

Na sv. Mikuláša nečakajú len deti na prvom stupni, ale aj starší študenti. A keďže na  našej škole študujú len dobré a šikovné deti, Mikuláš zavítal aj k nám a so svojimi pomocníkmi navštívil všetky triedy osemročného gymnázia. Mikuláš bol prekvapený, že aj staršie deti mali už pripravené  básničky či pesničky . Ďakujem žiakom triedy oktáva (Braňovi Adamove, Saskii Baculíkovej a Šimonovi Pauvlovičovi), že potešili svojich rovesníkov aj mladších spolužiakov.

J. Janošíková