Exkurzia k Týždňu vedy a techniky – na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia k Týždňu vedy a techniky – na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici

V utorok 14. 11. 2023 študenti ročníkov kvinta, sexta, septima Súkromného gymnázia navštívili
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, jej Filozofickú fakultu – katedru tlmočníctva
a prekladateľstva.
Dozvedeli sa veľmi veľa nových a zaujímavých informácií, napr. aký je rozdiel medzi tlmočením
a prekladateľstvom, aké vlastnosti by mal budúci tlmočník mať, aké existujú druhy tlmočenia a
akým spôsobom si tlmočníci upevňujú pamäť.
Študenti si vyskúšali niekoľko cvičení na rozvoj pamäte, simultánne tlmočili v kabínkach
z českého jazyka do slovenského, zúčastnili sa prednášky o rôznych druhoch prekladateľstva,
dozvedeli sa, akým spôsobom si musí prekladateľ poradiť pri skutočnosti – pojme, frázach, slove,
ktoré existujú len v jednom jazyku a v druhom nie.
Stretli sa s tútormi a vyučujúcimi rôznych katedier: slovenského jazyka a komunikácie, anglistiky
a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky, slovanských jazykov, filozofie a histórie, ktorí našim
študentom porozprávali o spôsobe a podmienkach štúdia na UMB, o možnostiacha
mimoškolských aktivitách, projektoch a zahraničných pobytoch.
Študentom sa exkurzia páčila, zažili niečo nové a vyskúšali doteraz nepoznané.
Mgr. Lali KymanovaLordkipanidze