Kristína Janoštiaková postúpila do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

Kristína Janoštiaková postúpila do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

18.januára 2024 sa v CVČ Magnet v Lučenci konalo okresné kolo pre všetky kategórie žiakov obľubujúcich nemecký jazyk. Kika Janoštiaková zo sexty v kategórii 2A získala 2.miesto a zároveň postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 15.februára v B. Bystrici. Držíme jej palce a prajeme veľa šťastia! B. Péterová, vyučujúca NEJ