S monodrámou Nové šaty sme na SG rozvíjali kritické myslenie

S monodrámou Nové šaty sme na SG rozvíjali kritické myslenie

Netradične sme sa nevybrali my do divadla , ale divadlo prišlo za nami. 5.2.2024 Divadlo Ludus s monodrámou Nové šaty poctilo 2 predstaveniami naše SG. Nad hlavami tried horného gymnázia sa vznášali nástojčivé otázky – Ako prežiť život? Stav médií a sociálnych sietí? Čo je už extrémistické? Ako sa zbaviť nálepiek a predsudkov? Vplýva módny priemysel na konzum v spoločnosti? Je úspech a kariéra to najhlavnejšie? A pravda má akú podobu? A kam ušli  ľudskosť a súcit?

Text monodrámy pôvodne hraný v Berlíne si divadlo upravilo pre svoje potreby a naštudovalo aj kratšiu verziu pre študentov, do ktorej vstupujú moderné technológie ako bežná, vieme ale aj, že nie vždy príjemná súčasť našich príbehov. Po predstavení bola pripravená prednáška o argumentačných fauloch a diskusia k predstaveniu.

Otázky z monodrámy ešte doznievajú…a hľadáme odpovede.

Mgr. S.Vargová