V rámci SJLO  aj na KK vo Zvolene

V rámci SJLO  aj na KK vo Zvolene

V tomto šk. roku sme už v októbri začali prípravu na SJLO záujemcami z kategórie C . žiaci kvarty : M.Sojková, A.Engler, J.Janšto, M.Mlynarčík a P.S.Oravec . Do OK na CVČ postúpil a reprezentoval nás P.S.Oravec.

V decembri sme začali s prípravou kategórie B a A. Zo školského kola na KK postúpili T.Illéšová(2.A) a Laura Koporová (3.A). Krajské kolo prebehlo 1.2. 2024 vo Zvolene a po riešení úloh SJL , transformácii textu a rečníckom prejave na zadanú tému sme konečne 15. 2. dostali výsledky. Najlepšie sa darilo Laure, ktorá sa z 21 súťažiacich vo svojej kategórii umiestnila na peknom 9. mieste. Ďakujem všetkým žiakom za záujem, ochotu naučiť sa nové veci a postupujúcim za reprezentáciu školy.

Mgr. S.Vargová