Sv Valentín na SG

Sv Valentín na SG

V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína obdarúvame valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby sme  vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

Aj na našej škole sa deti tešili na tento deň, lebo si ho každoročne pripomíname  „Valentínskou poštou“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Źiaci Študentskej rady mali čo robiť, aby  ich všetky roztriedili:)

J.Janošíková