6.miesto v kraji v olympiáde anglického jazyka

6.miesto v kraji v olympiáde anglického jazyka

Vo februárovom krajskom kole Súkromné gymnázium prvýkrát reprezentoval Matúš Randall Johnson zo sekundy. V jeho kategórii musel súťažiť s oveľa staršími študentami, čo je skutočne náročné. Zvládol písomný test, tvorivú prácu s obrázkom a ukázal svoj talent v konverzácii. Matúš obsadil 6️⃣.miesto zo 14 a keďže je to tohtoročný najlepší výkon a umiestnenie reprezentanta škôl z nášho okresu v cudzích jazykoch v kraji, zaslúži si to veľké uznanie. Veríme, že Matúš ešte v budúcnosti v podobných súťažiach zožne úspech.

Mgr. Saskia Palkovičová, vyučujúca ANJ