Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského a je sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov.

Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského a je sviatkom všetkých pedagogických pracovníkov.

     Na našom gymnáziu sme ho oslávili o deň skôr a tiež trochu netradične. Źiaci Študentskej rady so svojimi spolužiakmi v tento deň zastúpili učiteľov a odučili niekoľko hodín z rozvrhu svojej triedy. Zvládli vysvetľovanie nového učiva, kontrolu domácich úloh, prezentovanie pokusov, rozoberanie literárnych diel a popasovali sa aj s otázkami spolužiakov či občasným vyrušovaním. Ďakujeme žiakom za ich kreatívny darček pre učiteľov a učiteľom patrí veľká vďaka za to, že vychovávajú a vzdelávajú s láskou.

J. Janošíková