Geografická olympiáda

Geografická olympiáda

Tento školský rok úspešne reprezentovalo na okresnom kole geografickej olympiády naše Súkromné gymnázium kvinteto súťažiacich. Najlepšie umiestnenie zaznamenala žiačka Nina Palkovičová (Sekunda), ktorá bola úspešnou riešiteľkou, ďalšie chvályhodné výsledky dosiahli aj Vanda Kalmárová (Sekunda) a trio chlapcov Adam Černák (Tercia), Matej Vikor, Sebastián Peter Oravec zhodne z triedy Kvarta. 🎓📚✏️

Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA