„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky…“ spievala kedysi dávno (1983) mladučkáDarinka Rolincová.

„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky…“ spievala kedysi dávno (1983) mladučkáDarinka Rolincová.

V stredu 27. 3. 2024 v predvečer Dňa učiteľov si na našom gymnáziu z iniciatívy Študentskej radyvyskúšali túto profesiu študenti a zistili, že to nie je také jednoduché. Na niektorých vyučovacíchhodinách v priebehu stredy došlo k dočasnej výmene pozícií učiteľ – študent. Z učiteľov sa opäť stalištudenti a zo študentov možno budúci učitelia. Študenti si sami vybrali, na ktorej vyučovacej hodine sizahrajú úlohu učiteľa, na ktorú sa dôsledne pripravovali. Neobišli ani občiansku náuku. TeréziaSvetlíková zo septimy úspešne odučila tému Obyvateľstvo štátu, štátne občianstvo a Natália Kolbányiováz prímy bravúrne zvládla tému Čo je rodina. Natálka si po skončení hodiny povzdychla: „Byť učiteľom jeťažká práca!“Má pravdu – ťažká, ale krásna a ušľachtilá… Dúfam, že študenti v pozícii učiteľov si to uvedomili.A nielen oni. Veľmi vydarený deň! Ďakujeme našim, možno budúcim, učiteľom…

PhDr. Viera Jakubove, vyučujúca občianskej náuky