Literárny mesiac 2024 na SG 

Literárny mesiac 2024 na SG 

Napriek tomu, že marec je aj mesiacom výstupov zo vzdelávania formou T9 pre nižšie gymnázium a písomnou mat. skúškou pre vyššie gymnázium, náš literárny mesiac stále píše nové a nové stránky  svojho príbehu na našej škole.

Žiaci nižšieho gymnázia sa počas celého mesiaca marec zúčastňovali rôznych aktivít spojených s čítaním a literárnou tvorbou. Žiaci 5. A triedy si vyskúšali tvorbu záložiek do kníh, žiaci primy tvorili obaly na knihy, vďaka ktorým knihy dostali nový “život”, žiaci sekundy nám svoju fantazijnosť ukázali prostredníctvom komiksov a žiaci tercie predviedli, že skupinová práca im je blízka a spoločne vytvorili noviny. 

Vyššie gymnázium postupne vytváralo logo Noci príbehov; tvorili kaligramy, akrostichy, predstavovali v triedach knihy, ktoré čítajú; vytvárali výstavky svojich kníh, dokonca P. S.zOravec k kvarty predstavil svoju vlastnú knihu, ktorú píše. Vznikli aj plagáty ku knižným príbehom ako podnet na ich propagáciu, reklamy,  dadaistické básne, obhajoba lit. moderny a naučili sme sa aj odborne opísať knihu a jej časti ako prípravu k náučnému opisu.

Od 21. do 27.3. pre žiakov vyučujúce vytvárali literárne hádanky a už sa tešíme na víťazov nielen hádania, ale aj tvorby loga  a kaligramu.

Výsledky tvorivosti sú momentálne umiestnené vo vestibule školy. Lit. mesiac vyvrcholí Nocou príbehov z 12. na 13.4. 2024. Už sa tešíme na nové zážitky.

Mgr. S.Vargová, Mgr. D.Geľhošová