Mladý Európan

Mladý Európan

V utorok (23. 4. 2024) sa dievčatá zo septimy a 3. A Nikoleta StankováTerézia Svetlíková a Laura Koporová zúčastnili na regionálnom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan. V ťažkej konkurencii získali 194 bodov a umiestnili sa na peknom 5. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho Súkromného gymnázia.