Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach 2024? 💫🪐Astrologická súťaž pritiahne každoročne veľké množstvo súťažiacich a ani tento ročník nebol výnimkou. Súkromné gymnázium reprezentovali štyri žiačky. Fantastický úspech zaznamenala Vanda Kalmárová (Sekunda), ktorá sa pýši postupom na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v známej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Postup na krajské kolo o chlp unikol Nine Palkovičovej (Sekunda), ktorá obsadila 4.miesto, statočný výkon podala aj Viktória Barcajová (Sekunda) a štvorlístok súťažiacich uzatvára Svetlana Spodniaková (Príma), ktorá tiež zaznamenala chvályhodný výsledok. ☄️🌙

🪐Rozhovor s postupujúcou žiačkou Vandou Kalmárovou: „Pripravovala som sa veľmi svedomito, keďže som súťaživá a milujem vyhrávanie. Vesmír považujem za dosť náročnú tému, takže som jej venovala veľa času. Zobrala som to však zábavnou formou, a svoje vedomosti som si zveľaďovala čítaním časopisov a encyklopédií, či pozeraním dokumentárnych filmov na túto problematiku, “ dodáva so smiechom žiačka triedy Sekunda, ktorý sa zapája aj do geografických, dejepisných a matematických súťaží. 🌖🌎📚✏️

Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA