Záhradná slávnosť 2022

Záhradná slávnosť 2022

 Opäť nastal deň neformálnych milých stretnutí študentov, učiteľov,  rodičov a priateľov všetkých našich škôl vo vonkajších  priestoroch našej školy.  Boli ocenení tí najlepší, a program predviedli tí najšikovnejší. Počasie nám tento rok prialo, prítomní odmenili potleskom účinkujúcich i odmenených študentov. Cenu gymnázia tento rok  získal študent kvarty –Richard Engler, ktorý prezentoval na celoslovenskej súťaži Festival 4 živlov projekt Tvorba jednoduchých čerpadiel  s využitím 3D tlačiarne a získal 1. miesto.

Na Richarda aj na všetkých úspešne reprezentujúcich študentov našej školy sme všetci hrdí a srdečne im gratulujeme. 

Všetkým žiakom, rodičom, priateľom školy, vedeniu školy, učiteľom a personálu školy prajeme zaslúžené dni oddychu a krásne zážitky.

Mgr. Helena Kovácsová