Krajský festival vedy a techniky

Krajský festival vedy a techniky

Dňa 14.10.2022 prebiehal v B. Bystrici na Spojovej škole Krajský festival vedy a techniky- súťaž s prírodovedným zameraním. Súťaže sa zúčastnili z našej školy 2 študenti: Matej Bartoš s projektom:

Disperzia a lom svetla aRichard Engler s projektom: Tvorba jednoduchých čerpadiel s využitím 3D tlačiarne. Prezentácia obidvoch projektov bola na vysokej úrovni. Porota zaradila Rišov projekt i medzi najlepšie, čo znamená postup do celoslovenského kola , ktorý sa bude konať v Bratislave. Srdečne gratulujeme