Literárna súťaž SLOVO – 8. ročník

Literárna súťaž SLOVO – 8. ročník

Na celoslovanskej súťaži SLOVO, ktorú organizuje vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, nás so svojou sci-fi poviedkou Lucidný sen reprezentoval Samuel Danko z triedy septima.

Mgr. S.Vargová