Priateľský volejbalový turnaj  – 3.5.2023

Priateľský volejbalový turnaj  – 3.5.2023

Odvetný priateľský turnaj sa konal na našej škole a hostili sme volejbalistov z GBST, ktorí nás na turnaj pozvali v 1. polroku. Stretli sa nadšenci volejbalu, ktorí sa mu venujú aj vo voľnom čase v podobe krúžkov. Obaja tréneri dohodli čas a družstvá odohrali 10 setov. Vo väčšine z nich zvíťazilo družstvo z GBST, čo motivuje našich volejbalistov z tried tercia, kvarta, sexta a príma ďalej na sebe pracovať.

Bol to výborný športový zážitok.