Súkromné gymnázium

Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

Kristína Binková opäť úšpešná 16.februára 2022 sa študentka oktávy Kristína Binková zúčastnila krajského kola nemeckej olympiády, ktorá sa konala online formou.V silnej konkurencii 17-tich súťažiacich si Kika po absolvovaní písomnej časti vybojovala postup medzi piatich najlepších riešiteľov, ktorí boli popoludní pozvaní na ústnu časť.Pri ústnej produkcii na vizuálny podnet a …

ŠTUDENTKY OKTÁVY ÚSPEŠNÉ V JAZYKOVÝCH OLYMPIÁDACH POSTUP K.BINKOVEJ DO KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Kvôli pandemickým opatreniam sa školské i okresné kolá Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku aj v tomto školskom roku konali online formou.Žiaci absolvovali iba písomnú časť, po ktorej vo výsledkovej listine figurovali na druhých priečkach Karolína Mravcová – Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B a Kristína Binková – Olympiáda v …

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Koncom novembra sa žiaci Súkromného gymnázia zapojili do olympiády v anglickom jazyku. Víťazmi jednotlivých kategórií sú: M.Mlynarčík zo sekundy ( kat.1A), S.Danko z kvarty ( kat.1B), N.Stanková z kvinty ( kat.2A) a K.Mravcová z oktávy ( kat.2B) . Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole. S.Palkovičová, J.Janošíková -vyučujúce anglického …

Týždeň vedy a techniky 2021 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku. Prebiehal od 8. 11. do 12. 11. 2021. Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale i exkurzie- ktoré sa …

Špeciálne ocenenia pre našich študentov na celoštátnom kole Festivalu vedy !

7. – 9. 11. 2021 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo- 21. ročník Festivalu vedy. Na festivale  nás vynikajúco reprezentovali – študentka oktávy Karolína Mravcová a študent kvinty Matej Bartoš.  Prezentovali a obhajovali svoje práce pred odbornou komisiou  a podali výborný výkon. Obaja boli veľmi úspešní- bola im udelená špeciálna cena v ich kategórii.  Karolína Mravcová …

Literárna súťaž v písaní sci-fi a fantasy príbehov – Cena Gustáva Reussa v Revúcej- vyhodnotená

1.7. 2021 sme poslali poviedky S.Danka a B.Adamove z terajšej sexty na obnovenú celoslovenskú súťaž v písaní sci-fi a fantasy poviedok do Revúcej, ktorá nesie meno autora vôbec prvého sci-fi príbehu na Slovensku, niektorí tvrdia že aj v Európe. Svojím príbehom Hviezdoveda o lete na Mesiac predbehol aj známeho J.Verna. …

Náučný chodník B.S.Timrava“ priamo v našom meste

Aj takto sa učíme na SJL … dobrovoľná domáca úloha sa stala podnetom na prechádzky mestom, vyhľadanie pamätných miest spojených so životom B.S.Timravy, ktorej 70. výročie úmrtia si pripomíname v tomto roku. Ďakujem študentom sexty, septimy a oktávy, ktorí nielen našli všetkých 10 banerov o jej živote, ale mnohí vzali …

Netradičná spolupráca s Mestským múzeom – komiks Bitka pri Lučenci aj s účasťou SG

Sme veľmi hrdí, že nás Mestské múzeum v Lučenci opäť oslovilo s ponukou spolupráce. K výročiu bitky pri Lučenci chceli zaujať aj mladšiu populáciu a tak vznikol nápad vytvoriť komiks. Výtvarné spracovanie mala pod palcom p. uč. Izabela Najpaverová, ktorá si na realizáciu privolala svoje 2 žiačky a jednou z …

Školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

Už 15.10. 2021 sa konalo školské kolo SJLO cez oficiálnu stránku EduPage. Online test sa odvážili vyriešiť a sily si zmerali žiaci kvarty: Kristína Janoštiaková, Lili Križová, Richard Engler a z triedy tercia Laura Nováková. Bolo to vôbec po prvýkrát, kedy sa mohli zúčastniť tejto súťaže, keďže SJLO sa podľa …

Postup našich študentov na celoslovenské finále Festivalu Vedy a techniky AMAVET !!!

Dňa  15. 10. 2021 Súkromné gymnázium reprezentovali na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici študentka oktávy- Karolína Mravcová, študent kvinty Matej Bartoš a študent kvarty Peter Koreň. Po výbornom výkone pri prezentácii a obhajobe  svojich prác pred odbornou komisiou si Karolína Mravcová a Matej Bartoš vybojovali postup a Peter Koreň postupako náhradník na …