Súkromné gymnázium

Krajské kolo Chemickej olympiády kat. D

Dňa 22.4.2021 sa konalo dištančne krajské kolo chemickej olympiády kat. D, v ktorom za našu školu zabojovali po úspešnom okresnom kole Saška Kolbányiová a Matej Bartoš z triedy kvarta. Obaja potvrdili svoje kvality tým, že boli úspešnými riešiteľmi. Zároveň Matej Bartoš zúročil svoje vedomosti vo forme krásneho piateho miesta v …

Pytagoriáda okresné kolo

Dňa 14.4. sa konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA dištančným spôsobom. Zo školského kola doň postúpili z triedy príma Sebastián Oravec a Martin Mlynarčík, úspešný riešiteľ aj okresného kola. Z triedy tercia sa na okresnom kole pytagoriády darilo Filipovi Ballovi, ktorý sa v konkurencii 40 študentov umiestnil na peknom 6-9 …

OLYMPIÁDA V ANJ

Víťaz okresného kola olympiády v anglickom jazyku, Martin Mlynarčík, sa zúčastnil krajskej olympiády v BB, kde si vybojoval krásne 2. miesto. Martin, žiak prímy, súťažil s o rok staršími študentmi a od 1. miesta ho delil len jeden bod. Martinovi gratulujeme k úspechu a odvahe zapojiť sa do súťaže aj …

Prvé a tretie miesto, na okresnom kole biologickej olympiády v Lučenci, patrilo žiakom nášho gymnázia

Aj v tomto školskom roku, v tejto náročnej dobe počas dištančného vzdelávania, sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E Poznaj a chráň. Našu školu  reprezentovali veľmi úspešne v odbore botanika Matej Bartoš z kvarty a v odbore zoológia Sebastián Oravec z prímy. S najväčším dosiahnutým počtom bodov obsadil Matej Bartoš 1. miesto …

Kde bolo, tam bolo – raz bolo, ako ešte nebolo)) – Literárny mesiac na SG dištančne

Literárny mesiac počas marca organizujeme raz za 3 roky. Minulý rok bol práve tretí v poradí, aktivity naplánované a rozbehnuté, rozpis urobený, nástenka s programom stála v chodbe a vítala všetkých čítaniachtivých … a 12.3. 2020 nám do plánov vstúpila pandémia a ochromila všetko. Aj náš Literárny mesiac. V marci 2021 sme v podobnej situácii, pandémia so …

Dejepisná olympiáda – okresné kolo – kategória F (príma)

Dištančnou formou sa v tomto roku uskutočnila aj Dejepisná olympiáda. Našu školu reprezentovali žiaci prímy Martin Mlynarčík a Jakub Janšto. Pred okresným kolom veľmi svedomite naštudovali témy pravek, starovek, pre ich kategóriu bola zvolaná monotematická oblasť Život v stredoveku a k tomu regionálne dejiny. Poctivo sa zúčastňovali zoom konzultácií. Nakoniec však test pozostával len z prvých …

Postup našich študentiek na celoštátne kolo SOČ !!!

Dňa 26. 3. 2021 študenti  Súkromného gymnázia veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhájili svoje práce, na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutočnila online. Na projektoch pracovali počas celého roka spolu so svojimi učiteľmi(p. Vargová a p. Kovácsová) a vybojovali si vo svojich odboroch krásne umiestnenia s postupom na celoštátne kolo …

Celoslovenské kolo online Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazka krajského kola Chiara Riana Lepiešová, žiačka kvarty, mala možnosť 22. marca porovnať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti s tými najlepšími nemčinármi z celého Slovenska. V písomnej časti olympiády nezaváhala a potvrdila svoje kvality, keď získala plný počet bodov a dosiahla tak 100% úspešnosť. Avšak konkurencia v kategórii 1B bola naozaj veľmi veľká. Po ústnej časti …

Úspechy v okresnom kole chemickej olympiády 2021

V piatok 12.3. sa konalo okresné kolo CHO dištančnou formou. Po svedomitej domácej príprave sa na ňom zúčastnili naši dvaja študenti triedy kvarta a v konkurencii 22 študentov si vybojovali perfektné umiestnenie. Matej Bartoš prvé a Alexandra Kolbániyová tretie miesto. Srdečne im blahoželáme ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce …