Exkurzia Predná Hora

Vo štvrtok 3. 11. 2022 žiaci kvinty – oktávy v rámci prevencie sociálno-patologických javov navštívili Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore. Ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog.  Žiaci si vypočuli tri odborné prednášky na témy Nelátkové závislosti. Novodobé nelátkové závislosti, Psychické …

Halloween

 27. októbra, deň pred jesennými prázdninami, žiaci pímy až kvarty a 5.A triedy ZŠ zažili kopu zábavy, ktorá sa niesla v duchu jesennej výzdoby a sviatku Halloween. Hoci ide o  sviatok, ktorý jeoslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, deti sa o ňom učia v rámci hodín anglického jazyka, či multikultúrnej výchovy. …

Exkurzia Banská Štiavnica 26. 10. 2022

Stredu 26. 10. 2022, mali študenti tried sekunda, tercia, kvarta-opäť raz možnosť zažiť čaro školskej exkurzie. Po ceste do Banskej Štiavnice sa  pokochali  nádhernou prírodou a tiež si vypočuli  zaujímavé informácie o meste a jeho geologickej histórii, ktoré pre nich pripravil p. učiteľ Bodor. Celý deň patril –krásam Banskej Štiavnice, kde si prezreli …

SJLO už odštartovala – kategória C

13.10. naši žiaci tercie( M.Sojková, M.Mlynarčík a S.P.Oravec) a kvarty ( L.Nováková, D.Drugda, R.Slivka a M.Zachar) riešili po príprave online test školského kola SJLO.17.10. už prezenčne transformovali text ako II. časť súťaže a nakoniec podstúpili aj III. časť – rečnícky jazykový prejav. Na obe zložky mali vyhradený čas. Kým I. časť bola vyhodnotená online , …

Literárno-historická exkurzia Martin – Zvolen

26.10. sme už ráno netrpezlivo očakávali autobus v Opatovej, aby triedy kvinta až oktáva opäť po 4 rokoch zamierili do Turca, do Martina. Čakala nás exkurzia v SNK, prehliadka mesta s budovami Matice slovenskej, Komorným divadlom a bývalou budovou Tatrabanky, kde bola 30.10. vyhlásená Martinská deklarácia. Po rozchode sme navštívili Národný cintorín . Cesta …

Sárova Bystrica – stretnutie budúcich redaktorov a moderátorov

27. 10. účasťou v krajskom kole vyvrcholila mesačná príprava M.Janšta (oktáva), ktorý nás reprezentoval v súťaži publicistiky Sárova Bystrica. Súťažilo 5 tímov po 3 súťažiacich, ktorí imitovali vysielaciu zmenu. Každý si musel pripraviť  vlastnú reláciu a moderátorské vstupy, interview s hosťom, natočiť reportáž, vlastné reklamné spoty a spravodajský text. Výstupy hodnotila porota pracovníkov- redaktorov …

Deň s P.Dobšinským pre SZŠ – Deň so slovenskou ľudovou rozprávkou

V. Vinarčíková (septima) rieši svoju SOČ už od februára 2022. Stihla so svojou konzultantkou Mgr. S. Vargovou pripraviť pre rozprávkovú dedinku Habakuky v malebných Donovaloch texty do Múzea rozprávky, ktoré bolo otvorené 1.6. na Deň detí, naštudovať množstvo materiálu, navštíviť pôsobisko autora Drienčany v Gemeri, nadviazať spoluprácu s množstvom inštitúcií. Keďže 22.10. …

Literárny Lučenec aj s účasťou SG – 5.10.

Začiatkom októbra prebehla uzávierka posielania študentských a žiackych prác do celoslovenskej literárnej súťaže vlastnej tvorby Literárny Lučenec. Vo výbere budú aj práce z našej školy. Svojimi poviedkami sa zúčastňujú:  študentky sexty P.Heráková, K.Mičianiková, A.Kolbányiová, N.Stanková, študentka 1.A T.Illéšová,  žiačka sekundy S.Dellai a z tercie žiak S.P.Oravec. Mladým literárnym talentom držíme palce, vyhodnotenia sa dočkajú …

Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 11. ročníku Murgašových dní

Súkromné gymnázium v Lučenci Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet Bratislava podporilo už jubilejný 11. ročník Murgašových dní ( MD). Je to  celoslovenské   stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti fyziky a prírodovedných predmetov. Na Súkromnom gymnáziu v Lučenci dňa 21. októbra 2022 sa stretli fyzikári, aby plnili Murgašov odkaz: …