Súkromné gymnázium

Špeciálne ocenenie pre nášho študenta Petra Koreňa na celoštátnom kole Festival 4 živlov AMAVET 2021!!!

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, …

Stretnutie s ministrom

3. júna 2021navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v rámci návštev lučeneckých škôl aj Súkromné školy v Opatovej. Zastavil sa aj na Súkromnom gymnáziu, prezrel si priestory gymnázia, navštívil triedu kvinta a neplánovane aj triedu septimu + 3. A, do ktorej ho pozvali študenti Tereza a Andrej. Krátke neformálne stretnutie bolo …

Kurz kariérového poradenstva

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci realizuje cyklus prednášok a aktivít pre študentov stredných škôl v rámci kariérového poradenstva na tému Sebapoznanie a orientácia vo svete práce. 3. júna 2021 sa táto prednáška uskutočnila na Súkromnom gymnáziu v Lučenci v triede septima + 3. A. Počas štyroch vyučovacích hodín sa študenti dozvedeli veľa nových informácií o trhu …

Náš študent Matej Bartoš opäť úspešný na krajskom kole Biologickej olympiády !!!

Dňa  18. 5. 2021  po výbornom výkone v krajskom online  kole Biologickej olympiády  kategórie E –v odbore botanika, si študent kvarty Matej Bartoš vybojoval krásne 2. miesto (bod ho delil od prvého postupového miesta).  Sily si zmeral s konkurenciou 13 súťažiacich  z celého Banskobystrického kraja. Nakoľko sa súťaž konala online –na vyhodnotenie …

Festival 4 živlov –Postup našich mladších študentov na celoštátne kolo!!!

Dnes 19.5.2021 prebehlo vyhodnotenie projektov malých vedátorov, ktorí súťažili  zo svojimi prácami na  Festivale 4 živlov. Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov a nosnou témou súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Festival  je zameraný na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných …

Naše študentky nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole SOČ !!!

V dňoch 26. – 29. 4. 2021  študentky septimy Kristína Binková a Karolína Mravcová    veľmi zodpovedne a  úspešne reprezentovali našu školu a obhajovali práce, vo svojich odboroch, v každom medzi 16nastimi súťažiacimi na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa uskutočnilo opäť online. Na 43. ročníku SOČ celkovo súťažilo 2 968 súťažných prác …

Krajské kolo Chemickej olympiády kat. D

Dňa 22.4.2021 sa konalo dištančne krajské kolo chemickej olympiády kat. D, v ktorom za našu školu zabojovali po úspešnom okresnom kole Saška Kolbányiová a Matej Bartoš z triedy kvarta. Obaja potvrdili svoje kvality tým, že boli úspešnými riešiteľmi. Zároveň Matej Bartoš zúročil svoje vedomosti vo forme krásneho piateho miesta v …

Pytagoriáda okresné kolo

Dňa 14.4. sa konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA dištančným spôsobom. Zo školského kola doň postúpili z triedy príma Sebastián Oravec a Martin Mlynarčík, úspešný riešiteľ aj okresného kola. Z triedy tercia sa na okresnom kole pytagoriády darilo Filipovi Ballovi, ktorý sa v konkurencii 40 študentov umiestnil na peknom 6-9 …

OLYMPIÁDA V ANJ

Víťaz okresného kola olympiády v anglickom jazyku, Martin Mlynarčík, sa zúčastnil krajskej olympiády v BB, kde si vybojoval krásne 2. miesto. Martin, žiak prímy, súťažil s o rok staršími študentmi a od 1. miesta ho delil len jeden bod. Martinovi gratulujeme k úspechu a odvahe zapojiť sa do súťaže aj …

Prvé a tretie miesto, na okresnom kole biologickej olympiády v Lučenci, patrilo žiakom nášho gymnázia

Aj v tomto školskom roku, v tejto náročnej dobe počas dištančného vzdelávania, sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E Poznaj a chráň. Našu školu  reprezentovali veľmi úspešne v odbore botanika Matej Bartoš z kvarty a v odbore zoológia Sebastián Oravec z prímy. S najväčším dosiahnutým počtom bodov obsadil Matej Bartoš 1. miesto …